מדיניות הפרטיות

פט פלוס (להלן: "החברה" ו/או "פט פלוס") רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיות לקוחותיה ועושה מאמצים לשמור על פרטיות הגולשים. השימוש באתר פט פלוס (להלן: "האתר"), כפוף למדיניות הפרטיות המפורסמת (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים או כל אדם הגולש באתר (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות הסתמכות על מחירים ו/או רכישת ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור למדיניות הפרטיות להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, חלקה או כולה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש המידע מפורטים להלן:

1.    המידע שאנו אוספים

1.1 מדיניות הפרטיות חלה על:

א. הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, מין, תאריך לידה, כתובת, דרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני). במידה שתירשםדרך הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו נרשמת לאתר;

ב. הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר;

ג. הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי,

ד. היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של מוצרים ורכישתם.

כל המידע המצויין בסעיף זה יקרא להלן ״המידע״. המידע כפי שיעודכן מעת לעת יישמר במאגר מידע המנוהל על ידי חברת פט פלוס. אינך נדרש על פי חוק למסור את המידע, והעברת המידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה. בכל עת תוכלו לפנות לחברה (בדוא״ל [email protected]) על מנת לעיין ו/או  לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות להלן במידה והנך מזמין והנך מזמין שירות באמצעות כרטיס אשראי באתר, הנך מסכים שארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת אותם, יאוחסנו באופן מאובטח על ידי החברה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות להלן.

1.2 במידה והנך מזמין שירות באמצעות כרטיס אשראי באתר, הנך מסכים שארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת אותם, יאוחסנו באופן מאובטח על ידי החברה.

2.    העברת מידע

2.1 הנך מאשר כי ידוע לך שאנו עשויים להעביר את המידע שאנו אוספים, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים, לקבלני משנה, לפט פלוס ולחברות בנות שלה (להלן ״צדדים שלישיים״) אשר עשויים להשתמש במידע זה כדי

1. לעזור לנו לספק שירותים ו/או להפעיל את האתר;

2. לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים שלנו;

3. לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר.

2.2 אנו עשויים להשתמש ולשלוח מידע שאנו מקבלים לקבלני משנה הנמצאים במדיונת שאינן מדינתך. כל קבלני המשנה שלנו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. עם זאת, ייתכן שרמת ההגנה על המידע אינה גבוהה בחלק מהמדינות כמו במקום מגוריך או עסקיך.

2.3 אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אם נמכור את עסקנו או חלק ממנו

2.4 אנו נמנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים נוספים, אלא במקרים בהם נמצא כי איזו מפעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם הוא נהיה מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או רשות אכיפה כלשהי (כגון רשות המיסים, משטרת ישראל, וכו') ו/או על פי כל דין, או אם נעמוד בפני איום שיינקטו כנגדנו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או מסיבות אחרות. במקרים אלו נהיה רשאים למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או רשות האכיפה, לפי העניין. בנוסף אני נשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה או עם צו בית משפט הדורשים מאיתנו להסגיר את זהותו או התנהגותו של כל משתמש הנחשד בפעילות בלתי חוקית.

3.    כיצד אנו משתמשים במידע

3.1 אנו כמו גם צדדים שלישיים, רשאים לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שנציע, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי נהיה רשאים לשמור במאגרינו (או במאגר מידע המנוהל מטעמנו, כאמור לעיל) את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור כמפורט להלן;

עשיית עסקאות מכל סוג עם צדדים שלישיים;

צרכים מסחריים אחרים, ללא תשלום כל תמורה;

מענה לשאלות, יצירת קשר תיאומי מועד משלוח ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון מטעם שירות לקוחות);

עיבוד והשלמת הזמנות, משלוחים ותשלומים של משתמשים;

צורכי פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי (כאמור בסעיף 3.3 להלן) ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית;

שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיו האישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר;

יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות הקשורים לאתר ולשירותים, ו-

מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.

3.2  החברה תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד ו/או דרך הרשתות החברתיות, ו/או דרך דואר ישראל), לרבות דברי פרסומת, מבצעים והנחות של האתר ו/או של צדדים שלישיים. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכמתך לשליחת דברי דוא"ל ופרסומות. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי פרסומת אלו, הנך יכול להסיר את פרטי ההתקשרות עמך על פי המצוין בהנחיות המפורטות בכל אמצעי התקשרות אותו קיבלת או באמצעות שליחת מייל לכתובת הבאה [email protected] ואנו נדאג להסיר את חשבונך תוך תקופה של עד 14 ימי עסקים.

 3.3 על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים (להלן: "הנתונים הסטטיסטיים"). הנתונים הסטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי משתמש, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת והשירותים הנלווים לרצונות המשתמש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת גוגל אנליטיקס. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מגוגל אנליטיקס לשיפור המערכת. המידע אשר גוגל אנליטיקס אוסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גוגל אנליטטיקס להלן:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/policies/privacy.

3.4 אנו לא נושאים בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותו אלא על-ידי צדדים שלישיים לרבות חברות ו/או מותגים של מוצרים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתו של החברה.

4.    קבצי עוגיות

4.1 אנו נשתמש בקוקיז לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולעימות פרטים. עוגיות הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על שרתי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש המגולש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים בעוגיות לצורך תפעולו של האתר. אלה הם קבצים זמניים והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבצי עוגיות ולמחוק קבצי עוגיות קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע לעשות זאת, בדוק בקובץ עזרה בדפדפן שלך.

5.    כיצד אנו מגנים על מידע

5.1 אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לכן, בעוד שאנו שואפים להשתמש בסטנדרטיים המסחריים המקובלים על מנת להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת.

5.2  אנו נתקן ו/או נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת [email protected]  מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.

6.    שינויים

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה באוקטובר 2017. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן במדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

7.    הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, תוכל ליצור קשר עם החברה בכתובת [email protected]